PIERWSZOKLASIŚCI PO ŚLUBOWANIU

Zgodnie z tradycją naszej szkoły, w dniu zabawy andrzejkowej, odbywa się ślubowanie uczniów klasy I Szkoły Podstawowej. Niestety, w tym roku z powodu panującej grypy i ospy uroczyste ślubowanie miało miejsce 4 grudnia 2015roku. Ale jak mówi przysłowie: „Co się odwlecze, to nie uciecze”

Po powitalnej piosence odśpiewanej przez czwartoklasistów, pierwszaki brawurowo wykonały zumbę „Gummy Bear”, a potem śpiewem i recytacją przekonywały Pana Dyrektora, zebranych Nauczycieli, Rodziców i całą społeczność szkolną, że są gotowi wstąpić w szeregi braci uczniowskiej Zespołu Szkół w Przydonicy. Po odśpiewaniu hymnu i złożeniu przyrzeczenia, pan Dyrektor przystąpił do pasowania każdego ucznia oraz wręczył pamiątkowe dyplomy. Dzisiejsza uroczystość to również okazja do wręczenia legitymacji „Małego Mistrza” i podsumowania dotychczasowych działań.

Również uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej złożyli młodszym kolegom życzenia wraz z własnoręcznie wykonanymi zakładkami do książek. Na koniec wzruszeni, dumni i szczęśliwi rodzice również pospieszyli z gratulacjami, życzeniami i pięknymi upominkami.