“WOLNI OD NARKOTYKÓW- KREATYWNI W ŻYCIU”

Sukces Katarzyny Zyzak, ZuzannyPeciak i Justyny Popardowskiej
w konkursie “Wolni od narkotyków- Kreatywni w życiu”.
 
Konkurs został zorganizowany przez Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego i Kuratorium Oświaty w Krakowie we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Konkurs był skierowany do uczniówwszystkich klas gimnazjów z terenu województwa małopolskiego. Przedmiotem konkursu było przygotowanie plakatu lub hasła promującego modę na bycie wolnym od narkotyków i innych używek.

Do komisji konkursowej wpłynęły  474  prace. Członkowie komisji dokonali oceny prac i wyłonili laureatów konkursu.

Nasze uczennice zajęły czwarte miejsce w kategorii plakat!