SPOTKANIE Z POLICJANTAMI

W dniu dzisiejszym uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z policjantami: asp. Kazimierzem Galarowiczem oraz mł. asp. Andrzejem Wójciakiem.

Prelekcja została podzielona na dwie części. W pierwszym spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas O – V SP. Młodsze dzieci miały okazję porozmawiać z Policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę oraz prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych. Nasi Goście zwrócili uwagę na właściwie postępowanie podczas zabaw zimowych, a także podkreślili, jakie niebezpieczeństwa mogą czyhać na dziecko na drodze, omówili sposoby unikania lub pokonywania ich.

Drugie spotkanie przeznaczone było dla uczniów klasy VI SP i klas gimnazjalnych. Tematem pogadanki podobnie jak u dzieci młodszych było bezpieczeństwo w ruchu drogowym, jednak Panowie Policjanci skupili uwagę na odpowiedzialności prawnej nieletnich, agresji oraz przemocy fizycznej i psychicznej wobec rówieśników. Wyjaśnili jakie konsekwencje niesie za sobą ich stosowanie.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem uczniów, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do Policjantów (zwłaszcza przez najmłodszych). Profesjonalnie przeprowadzone przez specjalistów zajęcia z pewnością przyczyniły się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i bezpiecznych wśród dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, że to pozytywnie wpłynie na ich sposób postępowania w szkole i poza nią.

D. Maciaś

The gallery was not found!