ZEBRANIE Z RODZICAMI

Drodzy Rodzice!

W dniu 23 listopada 2016r. (środa) odbędzie się zebranie.
Zebranie ogólne z Rodzicami rozpoczyna się o godz. 14:00,
będziemy na nim gościć Kuratora Sądu Rodzinnego w Nowym Sączu – Pana Witolda Mroza.
Następnie odbędą się spotkania z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów
celem omówienia postępów w nauce uczniów.

Serdecznie zapraszamy.