ZAJĘCIA OTWARTE KLASA O B

Starsze przedszkolaki z klasy „O” B zapraszają do przedszkola swoich Rodziców
w środę 30 listopada 2016r. na godz. 10:30.

Podczas zajęcia otwartego dzieciaki pokażą jak dobrze bawią się w przedszkolu
i czego już dowiedziały się o jesieni.

Podczas spotkania z Rodzicami podsumowane zostaną wyniki wstępnej diagnozy dojrzałości szkolnej dzieci.

Zapraszamy!!!