ZEBRANIA Z RODZICAMI – PODSUMOWANIE

23 listopada 2016r. w naszej szkole odbyło się zebranie z Rodzicami. Indywidualne spotkania z wychowawcami zostały poprzedzone zebraniem ogólnym, na którym w pierwszej kolejności zabrał głos Pan Dyrektor Mirosław Szarota. Poinformował on Rodziców o bieżących sprawach związanych z naszą szkołą, m.in. sposobie przepływu informacji (strona internetowa, grupa FB), bezpieczeństwie, reformie MEN dotyczącej likwidacji gimnazjum. Pan Dyrektor także wyróżnił uczniów, którzy odnieśli sukcesy w bieżącym roku szkolnym.

W drugiej części spotkania wystąpił Kurator Sądu Rodzinnego w Nowym Sączu Pan Witold Mróz, który przekazał Rodzicom informacje m.in. na temat kompetencji kuratora, wyjaśnił w jakich sytuacjach konieczna jest interwencja kuratora, jak wygląda pomoc w przypadku nadzoru oraz przedstawił przepisy prawne.