MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY

W dniu 5.06 2018 roku odbyło się podsumowanie kolejnej edycji Międzypowiatowego Konkursu Plastycznego dla uczniów wszystkich szkół Sądecczyzny i osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W uroczystym wernisażu wystawy pokonkursowej, który odbył się w Miasteczku Galicyjskim w Dworze z Łososiny zostały wręczone nagrody i wyróżnienia naszym uczennicom.

Nagrody otrzymały: Urszula Zarzycka z klasy 4, Martyna Matusik z klasy 5 i Natalia Zarzycka z klasy 2 gimnazjum, a wyróżnienia Monika Pancerz z klasy 4, Nikola Cisowska z klasy 5 i Klaudia Pancerz.

Serdecznie gratulujemy uczennicom i zapraszamy za rok do kolejnej edycji konkursu.

D. Migacz