I GMINNY KONKURS LITERACKI „ŚCIEŻKI WYOBRAŹNI”

Już tylko kilka dni zostało, aby przesłać swoje wypracowanie na konkurs literacki „Ścieżki wyobraźni”.

REGULAMIN I GMINNEGO KONKURSU LITERACKIEGO „Ścieżki wyobraźni”

 

I. Cele konkursu

 

 • Zachęcenie uczniów do tworzenia tekstów literackich.
 • Umożliwienie prezentowania własnej twórczości.
 • Rozwijanie umiejętności pisarskich z dbaniem o poprawność stylistyczną i językową.
 • Uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości poprzez kształtowanie postaw patriotycznych i pogłębianie poczucia tożsamości narodowej.

 

II. Udział w konkursie

 

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 7, 8 szkół podstawowych i 3 gimnazjum szkół gminy Gródek nad Dunajcem.
 2. Uczestnictwo w konkursie zapewnia uczniom nadesłanie pracy konkursowej do 30.10.2018r.

(prace napisane samodzielnie; nigdzie wcześniej niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach).

 1. Prace należy zakodować, podając pseudonim. Osobno należy podać dane uczestnika: imię, nazwisko, datę urodzenia, nazwę szkoły, nazwisko opiekuna merytorycznego.
 2. Prace należy przesłać do: anna.majoch@op.pl (z dopiskiem: Gminny Konkurs Literacki).

 

III. Tematyka i forma prac konkursowych

 

Temat: Zredaguj opowiadanie, którego bohaterem będzie ktoś, kto pod wpływem życiowego doświadczenia, stał się patriotą.

           

Forma: opowiadanie twórcze [wyłącznie w formie druku, max. 2 strony na papierze formatu A4, czcionka 12, interlinia 1,5]

 

Wskazówki: Stwórz w swojej wyobraźni człowieka, któremu postawa patriotyczna jest obca. Poprowadź akcję swojego opowiadania tak, aby ten człowiek przeszedł wewnętrzną przemianę i docenił wartość patriotyzmu. Pamiętaj o wzbogaceniu swojej pracy dialogiem, opisami np. przeżyć wewnętrznych.

 

IV.             Kryteria oceny prac konkursowych

 

 1. Zgodność z tematem konkursu
 2. Oryginalność prezentowanych treści
 3. Poprawność stylistyczna, językowa, ortograficzna, interpunkcyjna
 4. Walory literackie

 

V.                Komisja Konkursowa

 

Prace uczniów zostaną ocenione przez niezależną Komisję Konkursową, której przewodniczącą będzie pani Tamara Bolanowska-Bobrek – dr nauk humanistycznych, autorka, korektorka tekstów, pracownica PWZS w Nowym Sączu. Ogłoszenie wyników nastąpi w listopadzie.

 

 1. Organizator: Szkoła Podstawowa w Przydonicy

Przydonica 24  33-318 Gródek nad Dunajcem  tel.: 18 441 10 82

 

mgr  Anna Majoch                                               Dyrektor

mgr Barbara Sarota