„DZIEŃ LEKKIEGO TORNISTRA”

Samorząd Uczniowski wprowadza akcję „Dzień lekkiego tornistra„. W ostatnią środę każdego miesiąca, będą sprawdzane plecaki dzieci pod kątem ich ciężaru. Wytyczne podawane przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz ekspertów z dziedziny fizjoterapii i rehabilitacji mówią, iż uczeń do 13 roku życia nie powinien nosić większego obciążenia niż 10 % wagi jego ciała. W wieku powyżej 13 lat dopuszczane jest obciążenie do 15% masy ciała.

W związku z tym będziemy sprawdzać wagę plecaka w losowo wybranych klasach.

Pierwsza „kontrola” 19 grudnia.

Dodatkowo w naszej szkole prowadzona jest kampania informacyjna związana własnie z tą tematyką.