PROGRAM „FANTASTYCZNE MOŻLIWOŚCI”

Dzięki współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gródku nad Dunajcem uczniowie naszej szkoły mogli uczestniczyć w programie  „Fantastyczne możliwości”, który był kontynuacją Programu  Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”.

W pierwszym półroczu uczniowie  klasy szóstej pod kierunkiem wychowawcy pani Anety Hajduk oraz współpracy pedagoga szkolnego pani Joanny Pałki  rozpoczęli program „Fantastyczne możliwości rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (MEiN), IPiN oraz PARPA. Wdrożenie przez nauczycieli w/w Programu  Profilaktycznego poprzedziło dwudniowe szkolenie dla wychowawców.

Celem realizowanego programu było opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu poprzez wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących.

Program składał się z dwóch części: szkolnej i domowej. Szkolna część programu realizowana była przez nauczyciela – wychowawcę i odbywała się przy aktywnym udziale całej klasy oraz wybranych wcześniej liderów. Spotkania w klasie dotyczyły  bezpośrednich konsekwencji picia alkoholu przez młodzież, powodów sięgania po alkohol, rozpoznawania i odpierania nacisków społecznych związanych z piciem alkoholu, ćwiczenia różnych sposobów odmawiania oraz propagowania alternatywnych wobec picia alkoholu sposobów spędzania wolnego czasu. Punktem wyjścia do dyskusji w klasie był  materiał dźwiękowy, który zawierał opowiadania nastolatków uczących się w gimnazjum: 2 chłopców i 2 dziewczynek. Bohaterowie dzielili się ze słuchaczami refleksjami na temat ważnych dla nich wydarzeń. Zadania liderów w programie „Fantastyczne możliwości”, w porównaniu z Programem Domowych Detektywów były znacznie bardziej rozbudowane i złożone. Liderzy kierowali pracą małych grup i wykonywali zadania polegające, m.in. na zbieraniu i notowaniu wyników dyskusji w małych grupach, prowadzeniu gier bądź odgrywaniu scenek.

Domowa część programu realizowana była równolegle z zajęciami w klasie. Podstawę tej części stanowiły cztery broszury, adresowane przede wszystkim do rodziców. W broszurach poruszane były takie zagadnienia jak: sytuacje związane z piciem alkoholu, z którymi mogą stykać się dzieci; konsekwencje wczesnego sięgania po alkohol; informacje o alkoholu w środkach masowego przekazu (głównie w telewizji); rodzinne zasady dotyczące picia alkoholu, sposoby zapewnienia dzieciom atrakcyjnych form spędzania czasu z przyjaciółmi oraz ograniczenie dostępności alkoholu dla nastolatków w społeczności lokalnej. Zadania rodziców nie ograniczały się tylko do zapoznania z treścią kolejnych zeszytów, polegały również na rozwiązywaniu wraz z dziećmi zadań domowych. Celem zamieszczonych w tych zeszytach zadań było stworzenie okazji do rozmowy na tematy związane z alkoholem.

Z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce wirusa SARS-CoV-2 oraz wytycznych Ministerstwa Edukacji o zawieszeniu zajęć w szkołach, podsumowanie programu nie mogło odbyć się wspólnie z rodzicami. Efektem końcowym zwieńczającym zakończenie był udział uczniów w konkursie plastycznymnt. „Konsekwencje picia alkoholu”. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie zostali nagrodzeni.

Dziękujemy wszystkim, zarówno uczniom, jak i rodzicom za włączenie się w realizację programu. Myślimy, że był to dla Was dobry czas, gdzie mogliście choć odrobinę wolnego czasu poświęcić dla swoich pociech, a wspólne rozmowy i zadania dotyczące profilaktyki stały się okazją nie tylko do dobrej zabawy, ale pozytywnym efektem realizowanej pracy profilaktycznej.

Za wytrwałą pracę, zaangażowanie i nowo zdobytą wiedzę wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Wychowawca klasy szóstej: pani Aneta Hajduk

 Pedagog szkolny: Joanna Pałka