EGZAMINY NA KARTĘ ROWEROWĄ ZALICZONE 🚲

Gratulacje dla wszystkich uczniów, którzy w tym roku zdali egzamin na kartę rowerową 💪👏👍

Uczniowie wykazali się wiedzą teoretyczną z zakresu ruchu drogowego oraz umiejętności udzielania i zachowania podczas udzielania pierwszej pomocy uczestnikom wypadków drogowych. Wzorowo poradzili sobie także w części praktycznej egzaminu, który sprawdzał ich wiedzę techniczną oraz umiejętności jazdy rowerem na placu manewrowym