KONKURS CZYTELNICZY „CZY ZNASZ BAŚNIE ANDERSENA?”

Regulamin Szkolnego Konkursu Czytelniczego „Czy znasz baśnie Andersena?”

• Organizatorem konkursu jest Biblioteka szkolna.

Uczestnicy: Konkurs przeznaczony jest dla czytelników klas II, III Szkoły Podstawowej w Przydonicy.

• Warunkiem udziału w konkursie jest znajomość baśni Hansa Christiana Andersena: „Brzydkie kaczątko”, „Calineczka”, „Dziewczynka z zapałkami”, „Nowe szaty cesarza”, „Księżniczka na ziarnku grochu”.

• Cele konkursu:

  • popularyzowanie czytelnictwa;
  • rozbudzenie zainteresowania książką;
  • promocja literatury;
  • rozwijanie zdrowego współzawodnictwa.

• Przebieg Konkursu: Konkurs jest jednoetapowy. Uczniowie walczą o tytuł „Znawcy baśni Andersena”, wykazując się wiedzą z zakresu przeczytanych baśni. Konkurs będzie miał charakter testu i odbędzie się 03.01.2023 r. (wtorek) o godz. 12:30 w szkole.

• Nagrody: Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe (I, II, III miejsce + wyróżnienia), dla pozostałych uczestników nagrody pocieszenia.

• Zgłoszenia uczestników proszę kierować do wychowawcy klasy.

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Dorota Maciaś – bibliotekarz