KONKURS FOTOGRAFICZNY „BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE W OBIEKTYWIE”

Serdecznie zachęcamy do udziału w kolejnym Konkursie Fotograficznym. Szczegóły w poniższym regulaminie.
 1. Organizator: Szkoła Podstawowa w Przydonicy
 2. Cele:
 • Propagowanie zasad bezpiecznych zachowań wśród dzieci podczas wypoczynku zimowego;
 • Edukacja i popularyzacja wiedzy wśród dzieci na temat zasad bezpiecznego spędzania wolnego czasu;
 • Ograniczenie wypadków podczas zimowych zabaw;
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się sprzętem fotograficznym w terenie;
 • Rozwijanie zainteresowań fotografią.
3. Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest wykonanie maksymalnie 3 fotografii poruszających tematykę promującą bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego podczas ferii zimowych. 4. Adresaci: W konkursie mogą uczestniczyć członkowie koła fotograficznego działającego przy Szkole Podstawowej w Przydonicy. 5. Organizacja konkursu:
 • Fotografie w formacie jpg lub innym należy przesłać do p. Doroty Maciaś na adres email: skobelka@op.pl lub za pośrednictwem messengera;
 • Termin przesyłania zdjęć 13.02.2023 r.
 • Komisja konkursowa przyzna: I, II, III miejsce;
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
6. Kryteria oceny:
 • Zgodność pracy z tematyką konkursową;
 • Wartość merytoryczna i walory edukacyjne pracy;
 • Wartość artystyczna i techniczna wykonania pracy.