ZAJĘCIA Z PROFILAKTYKI W NASZEJ SZKOLE

23 lutego zostały przeprowadzone zajęcia profilaktyczne dla klasy 7 i 8 przez poradnię profilaktyczno – konsultacyjną „Monar” z Nowego Sącza. Bardzo dziękujemy Panu Wójtowi naszej Gminy za obecność oraz Pani koordynator Alinie Hajduk za zorganizowanie i koordynowanie całości projektu.