GMINNY KONKURS „PISANKA WIELKANOCNA”

Pielęgnując polskie tradycje wielkanocne, zachęcamy uczniów do twórczej pracy przy wykonaniu pisanek wielkanocnych. Technika wykonania prac: dowolna, preferowane są prace wykonane technikami tradycyjnymi. W Konkursie biorą udział prace wykonane przez jednego ucznia. Prace nie mogą być wykonane na świeżych lub ugotowanych jajkach. Każda praca musi być dokładnie opisana. Metryczka zawiera imię i nazwisko wykonawcy, grupę wiekową, telefon kontaktowy oraz adres szkoły.

Kategorie wiekowe uczestników:
I.  uczniowie klas 0-III,
II. uczniowie klas IV-VIII.


Każda ze szkół może oddać na konkurs gminny maksymalnie 3 prace z każdej kategorii wiekowej. Konkurs gminny poprzedzony będzie eliminacjami szkolnymi. Gotowe prace uczniowie oddają do swoich wychowawców. Ostateczny termin przekazania prac do pani Doroty Migacz to 27 marca 2023r.

Zachęcamy równocześnie do wzięcia udziału w przeglądzie palm wielkanocnych, który odbędzie się w Niedzielę Palmową w kościele parafialnym.