SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI „UŚMIECH WIOSNY” 🌺

Szkolny Konkurs Recytatorski „Uśmiech wiosny” zbliża się wielkimi krokami. 24. marca spotkamy się, aby wysłuchać przygotowanych recytacji wierszy lub fragmentów prozy. Szczegóły w poniższym regulaminie.

Regulamin Szkolnego Konkursu Recytatorskiego ,,Uśmiech wiosny”

Organizatorem konkursu są panie polonistki: Barbara Sarota i Anna Majoch

I. Cele konkursu:

• uwrażliwienie na piękno języka polskiego,

• zainteresowanie dzieci poezją,

• rozwijanie zdolności recytatorskich,

• zachęcanie do występów na scenie,

• prezentacja umiejętności artystycznych dzieci,

• nauka rywalizacji.

II. Zasady uczestnictwa:

  1. Konkurs adresowany jest do uczniów kl. 0-VIII Szkoły Podstawowej w Przydonicy.
  2. Konkurs będzie miał formę recytacji dowolnego utworu poetyckiego lub prozatorskiego związanego tematycznie z szeroko rozumianymi hasłami: radość, dobro, optymizm, wiosna

III. Przebieg konkursu:

Chęć uczestnictwa w konkursie zgłaszamy organizatorkom. Konkurs odbędzie się 24 marca 2022r. Czas prezentacji – do 4 min. Wystąpienia będzie oceniać powołane jury. Przewiduje się kategorie wiekowe:

• klasy 1-3

• klasy 4-6

• klasy 7-8

IV. Kryteria oceny:

• dobór tekstu do możliwości dziecka;

• interpretacja tekstu, tempo, intonacja;

• opanowanie pamięciowe tekstu;

• ogólny wyraz artystyczny;

V. Rozstrzygnięcie konkursu:

Wyłonienie zwycięzców i ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu konkursu.

Dla laureatów przewidziane są nagrody, dla wszystkich uczestników – dyplomy.

Zapraszamy!