„CZYTAĆ MOŻNA WSZĘDZIE” 📚

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie fotograficzno – czytelniczym „Czytać można wszędzie”.

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator:

Biblioteka w Szkole Podstawowej w Przydonicy

2. Cele:

• popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu,

• promocja działalności biblioteki,

• wizualizacja pasji czytania, miłości do książek,

• prezentacja fotografii jako wyrazu artystycznego,

• rozwijanie zainteresowań fotografią.

3. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie maksymalnie 3 fotografii, których tematem jest osoba czytająca książkę w różnych miejscach czy sytuacjach. Ważne, aby zdjęcie było ciekawe i niekonwencjonalne.

4. Adresaci:

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas 1-8 Szkoły Podstawowej w Przydonicy.

5. Organizacja konkursu:

• Fotografie w formacie jpg lub innym należy przesłać do p. Doroty Maciaś na adres email: skobelka@op.pl lub za pośrednictwem messengera;

• Termin przesyłania zdjęć 20.04.2023 r.

• Komisja konkursowa przyzna: I, II, III miejsce w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 1-3 oraz 4-8.

• Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

6. Kryteria oceny:

• prezentacja tematu w sposób interesujący, oryginalny i przyciągający uwagę,

• estetyka i efekt wizualny,

• techniczna poprawność wykonania.