„CZYSTE POWIETRZE – ZDROWY CZŁOWIEK”

Zachęcamy uczniów klas 0-8 do udziału w konkursie „Czyste powietrze – zdrowy człowiek”, którego organizatorem jest Gmina Gródek nad Dunajcem. Celem konkursu jest edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie zanieczyszczenia powietrza, uwrażliwianie na zagrożenia z tym związane oraz promowanie działań na rzecz ochrony środowiska. W konkursie będą brały udział prace plastyczne, multimedialne lub opisowe, które będą poruszały temat korzyści dla zdrowia ludzi i środowiska wynikających z docieplenia budynków, zmiany systemu ogrzewania z węglowego na gazowe lub biomasę, ze stosowania OZE oraz szkodliwości palenia odpadów lub ich składowania na tzw. dzikich wysypiskach śmieci.

Kategorie wiekowe:

– klasy 0-4 szkoły podstawowej

– klasy 5-8 szkoły podstawowej

Kryteria oceny pracy:

– zgodność z tematyką konkursu,

– innowacyjność projektu,

– zawartość merytoryczna i edukacyjna promowanych działań.

Miejsca 1, 2 i 3 w każdym przedziale wiekowym w każdej ze szkół nagrodzone będą upominkami rzeczowymi. Poza tym każdy uczeń biorący udział w konkursie otrzyma dyplom uczestnictwa.

Prace należy składać do dnia 25 kwietnia 2023 roku u pani Renaty Nosal.

Renata Nosal