ZWIEDZALI OBÓZ AUSCHWITZ-BIRKENAU

W dniu 29 marca roku uczniowie klasy ósmej z wychowawczynią Barbarą Sarotą (oraz z uczniami klasy VII i VIII ze Szkoły Podstawowej w Podolu Górowej) odbyli wycieczkę do Miejsca Pamięci i Muzeum w Auschwitz-Birkenau. Miejsce to stało się symbolem Holokaustu i niemieckich zbrodni popełnionych na Polakach, Żydach, Romach i innych narodowościach. W trakcie zwiedzania młodzież dowiedziała się o warunkach życia więźniów, liczbie ofiar, sytuacji dzieci w obozie, eksperymentach medycznych, karach i egzekucjach, kategoriach i oznaczeniach więźniów, a także o wyzwoleniu obozu. Poznali historię Franciszka Gajowniczka – sierżanta Wojska Polskiego, więźnia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego, za którego swoje życie oddał ojciec Maksymilian Maria Kolbe, został skazany na śmierć głodową z dziewięcioma innymi więźniami. Następnie zwiedzili obóz w Brzezince, który powstał na terenie wysiedlonej wioski, w całości został zbudowany przez więźniów obozu w Oświęcimiu. Wycieczka ta była ważną lekcją historii.