„DEBATA”

Uczniowie klas 5 wzięli udział w warsztatach profilaktycznych „Debata” zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani. Kilkugodzinne spotkane z młodzieżą miało na celu uświadomienie błędnych przekonań na temat stosowania używek oraz wzmocnienie tendencji do odmawiania w sytuacji nacisków środowiskowych – osłabienie siły presji rówieśniczej. Warsztaty służyły też wzmocnieniu tych wartości w życiu młodego człowieka, które pozwolą mu wytrwać w zdrowym stylu życia.
Bardzo dziękujemy Pani koordynator Alinie Hajduk. Wszyscy uczestnicy otrzymali podziękowania oraz upominki za udział w projekcie. Brawo.