„PROJEKT Z ZUS”

Nasza szkoła uczestniczyła w programie „Projekt z ZUS”. Ma on na celu popularyzację wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych, uświadomienie młodym ludziom roli ubezpieczeń społecznych w życiu każdego człowieka. Dzięki realizacji Projektu uczniowie poznali podstawy obowiązującego systemu ubezpieczeń społecznych, obowiązki i prawa ubezpieczonych, płatników i świadczeniobiorców.

Realizacja „Projektu z ZUS” rozpoczęła się od lekcji, na której uczniowie klasy ósmej poznali zakres tematyczny projektu. Następnie wzięliśmy udział w konkursie na najlepszą pracę wyjaśniającą, dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne w naszym życiu.

Szkolna Komisja konkursowa wybrała pracę autorstwa: Emilii Zięciny, Karoliny Jasińskiej, Marii Basty i Gabrieli Janisz, która zastała wysłana do komisji wojewódzkiej.

Uczennice otrzymały drobne upominki, które wręczyła pani Anna Mieczkowska reprezentująca ZUS oraz Pan Dyrektor Mirosław Szarota.

Koordynatorem projektu była pani Barbara Stanowicz.