CZAS PODSUMOWAĆ AKCJĘ „SZKOŁA PAMIĘTA”

Jak każdego roku, nasza szkoła wzięła udział w akcji „Szkoła Pamięta” zainicjowanej przez MEiN. Nasi uczniowie razem ze swoimi opiekunami podjęli szereg działań, których wspólnym mianownikiem było pielęgnowanie pamięci o zmarłych. Znicze zapłonęły na grobach byłych pracowników szkoły, księży oraz żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej. Przedszkolaki wykonali znicze i lampiony a starsi uczniowie przynieśli pamiątki rodzinne oraz wykonali prace plastyczne związane z tradycją świąt „zadusznych”

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i uczestnictwo.

Koordynatorem akcji był pan Krzysztof Budnik.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szkola-pamieta-2023–ponad-11-tys-placowek-wzielo-udzial-w-tegorocznej-akcji: CZAS PODSUMOWAĆ AKCJĘ „SZKOŁA PAMIĘTA”

Tak wyglądał przydział zadań: