PROGRAM EDUKACYJNY BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

W ramach programu edukacyjnego Banków Spółdzielczych Grupy BPS. Przedstawicielki Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu – wzięły udział w spotkaniu z uczniami klas 7 i 8 . Celem spotkań jest kształtowanie świadomego finansowo młodego pokolenia.

W prezentacji przedstawiono znaczenie lokalnych instytucji finansowych w rozwoju regionu na przykładzie Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu oraz przedstawiono zasady funkcjonowania systemu bankowego w Polsce. Zaprezentowano także zasady działania indywidualnych rachunków bankowych dla młodzieży w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu. Bardzo dziękujemy Pani Prezes Urszuli Kurzeja za dotychczasową współpracę.