Z DALEKA OD NAŁOGÓW

Profilaktyka poprzez wartości. Wolność i godność. Wybieram – nie biorę. Taki tytuł miały warsztaty dla uczniów klasy 6 i 7 przeprowadzone przez członków Stowarzyszenia MONAR z Nowego Sącza.