BIP

Sprawozdania finansowe za rok 2023:


Sprawozdania finansowe za rok 2022:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 
Sprawozdanie finansowe – informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat jednostki
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Sprawozdania finansowe za rok 2020:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Sprawozdanie finansowe – informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat jednostki
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Sprawozdania finansowe za rok 2019:

Zestawienie zmian w funduszu jednostk
Sprawozdanie finansowe – informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat jednostki
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego