Dla rodziców

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych