Przedszkole

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przydonicy ogłasza rekrutację do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2022/2023.
Wnioski o przyjęcie dzieci z wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych należy składać w sekretariacie szkoły w terminie od dnia 21 lutego 2022 r. do 4 marca 2022 r.
 
DOKUMENTY SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ I W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Dokumentacja – Oddział przedszkolny