Oddział przedszkolny

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przydonicy ogłasza rekrutację do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2024/2025.

Wnioski o przyjęcie dzieci wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych należy składać w sekretariacie szkoły

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej iw sekretariacie szkoły.

Dokumentacja – oddział przedszkolny