Szkoła Podstawowa

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przydonicy ogłasza rekrutację do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2023/2024.
Wnioski o przyjęcie dzieci z wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych należy składać w sekretariacie szkoły w terminie od dnia 28 lutego 2023 r. do 14 marca 2023 r.
 
Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły zostają przyjęte do klasy pierwszej z urzędu, na podstawie zgłoszenia i nie uczestniczą w rekrutacji.
 
DOKUMENTY SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ I W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Dokumentacja – Klasa I SP