Szkoła Podstawowa

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przydonicy ogłasza rekrutację do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2024/2025.

Wnioski o przyjęcie dzieci wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych należy składać w sekretariacie szkoły.

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej i w sekretariacie szkoły.

Dokumentacja – klasa I szkoły podstawowej