Kółko dziennikarskie „Szkolne Oczko”

W dniach od 2 maja do 30 czerwca 2007 roku odbyły się zajęcia z kółka dziennikarskiego dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej, w których uczestniczyło 12 uczniów.

Całość zajęć odbywała się w wymiarze 5 godzin lekcyjnych w ramach projektu szkolnego pt. „Pogłębiamy wiedzę, poszerzamy horyzonty, stawiamy na Europę” realizowanego w Zespole Szkół Szkole Podstawowej w Przydonicy, a wdrażanego w ramach projektu Gminy Czchów pn. „Moja szkoła otwarta na świat”. Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia odbyły się na temat:
– organizacji pracy kółka dziennikarskiego, zasad tworzenia, wydawania i kolportowania gazetki szkolnej. Wybranie kolegium redakcyjnego. Zapoznanie z dziennikarskim ABC
– informacja – sedno dziennikarstwa
– poznanie różnego rodzaju czasopism, gazet oraz ich adresatów
– wywiad – przygotowanie do wywiadu, sposobu przeprowadzeniu wywiadu
– wydanie gazetki szkolnej „Szkolne Oczko” – nr 24

Głównym zadaniem zajęć pozalekcyjnych z kółka dziennikarskiego „Szkolne Oczko” jest tworzenie gazetki szkolnej „Szkolne Oczko” redagowanej przez uczniów, zaistnienie w szkole, zainteresowanie dziennikarstwem.

The gallery was not found!