PROJEKT „MKZwM II”

Wśród uczniów gimnazjum prowadzona jest rekrutacja do projektu MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II, w ramach którego:

  1. Uczniowie otrzymają pomoc doradcy zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej poprzez utworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.
  2. Uczniowie będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy o zawodach i rynku pracy poprzez uczestnictwo w Targach Edukacyjnych pn. „Festiwal Zawodów w Małopolsce”.
  3. Podniesione zostaną kwalifikacje doradców edukacyjno-zawodowych i osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez organizację cyklicznych szkoleń oraz studiów podyplomowych z tego zakresu.
  4. Doradcy edukacyjno-zawodowi i osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego otrzymają jednolite standardy dotyczące prowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego, a także dostęp do materiałów i pomocy dydaktycznych oraz informacji edukacyjno-zawodowej on-line.

Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego
w Szkolnym/Szkolnych Punkcie/ach Informacji i Kariery w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

Załącznik nr 1– formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Lista uczestników zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach Szkolnego Punktu Informacji i Kariery

Załącznik nr 3 – Deklaracja/oświadczenie o uczestnictwie w projekcie

Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 5 – Zakres danych osobowych do sytemu SL 2014

Załącznik nr 6 – Informacja o zakresie danych osobowych przetwarzanych w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL 2014