Dokumenty


Statut Szkoły Podstawowej


Program wychowawczo- profilaktyczny 2017/2018


Dyżury nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018


Kalendarz roku szkolnego 2017/2018


Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych „Oświata”


Zwolnienie z lekcji- wzór


Szkolny zestaw programów nauczania realizowanych w roku szkolnym 2017/2018


Szkolny zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018


Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018


Dyżury nauczycieli w ramach indywidualnych kontaktów z rodzicami roku szkolnym 2018/2019