Dokumenty


Sprawozdania finansowe za rok 2019:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Sprawozdanie finansowe – informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat jednostki

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego


Sprawozdania finansowe za rok 2020:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Sprawozdanie finansowe – informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat jednostki

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego


Sprawozdania finansowe za rok 2022:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 

Sprawozdanie finansowe – informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat jednostki

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego