Historia

HISTORIA NASZEJ SZKOŁY

W Przydonicy nie było szkoły,  uczono jednak dzieci, które żadnej korzyści z nauki nie miały. Nauczyciele uczyli jedynie w zimie w  domach prywatnych u pierwszego lepszego gospodarza, pokazywali znaki liter na elementach jedynie dzieciom rodziców zamożnych.

Dopiero 5 lutego 1882 r. za czasów W. P. Ludwika Mateckiego ówczesnego M. Inspektora Szkół Okręgu Nowosądeckiego została zorganizowana szkoła etatowa w Przydonicy. Rozpoczęto budowę budynku szkoły w pobliżu kościoła na ogrodzie p. Stanisława Fedko kosztem gminy i popartymi dobroczynnymi datkami wszystkich właścicieli ziemskich z Jasiennej, Podola, Górowej i Glinika. Plac pod budowę szkoły wielkości 1/4 morga dał p. Stanisław Fedko jako darowiznę i był zwolniony ze składek na budowę szkoły.

31 sierpnia 1886 r. obowiązki nauczyciela objął p. Paweł Malik, który jeszcze parę miesięcy musiał przeznaczyć na wykończenie sali szkolnej jak i też sprzętu szkolnego. Po trzech letniej pracy p. Paweł Malik w roku 1889 zostaje przeniesiony do innej szkoły.

Dnia 1 kwietnia 1890 r. obowiązki nauczycielki objęła p. Walerja Kirsznerowa, która zastała budynek szkolny zniszczony, jeszcze nie wykończony i musiała zająć się wykończeniem. Dopiero w 1893 r., kiedy przewodniczącym Rady Szkoły został p. Edward Kalarus budynek szkolny został dokończony, zakupiony został dzwonek szkolny i napis na szkołę.

Kiedy w 1914 r. wybuchła wojna nauczycielka p. Walerja Kirsznerowa,  w listopadzie była zmuszona opuścić szkołę. W grudniu wojska austriackie zakwaterowały się w całym budynku szkolnym, niszcząc budynek.

W kwietniu 1915 r. przed ofensywą gorlicką przejeżdżając przez Przydonicę wojska pruskiej kawalerii zatrzymały się na wypoczynek, kwaterując się razem z końmi w klasie.

W maju 1915 r. nauczycielka p. Walerja Kirsznerowa rozpoczęła naukę  i prowadziła ją do czasu choroby. Budynek szkolny po przejściu wojsk był zniszczony, nie było nawet dzwonka szkolnego, bo Austriacy go zarekwirowali.

W marcu 1919 roku p. Walerja Kirsznerowa z powodu złego stanu zdrowia otrzymała urlop a obowiązki nauczycielki objęła p. Janina Radwańska, która uczyła dzieci do września 1923 roku.

W listopadzie 1923 r. po dwóch miesiącach pracy nauczycielki p. Ludwiki Szewczykównej, jej miejsce zajmuje p. Marja Siomkajłowa.

Dnia 23 listopada 1923 r. odnośnie do rozporządzenia Kuratorium, Rada Szkolna Powiatowa w Nowym Sączu mianowała z dniem 9 września 1924 r. na kierowniczkę szkoły p. Józefę Kaczorową, a Marja Siomkajłowa została jako druga nauczycielka. Odtąd szkoła jest szkołą 2 klasową, jedna nauczycielka prowadzi młodzież młodszą a druga starszą. Aby w szkole była druga sala lekcyjna kierowniczka odstąpiła swój duży pokój na klasę.

W 1927 r. do szkoły zaczęło uczęszczać dużo dzieci, dlatego na prośbę Kierownictwa szkoły Rada Szkolna Powiatowa mianowała 15 września p. Wandę Kotarbiankę jako trzecia nauczycielkę i odtąd szkoła w Przydonicy jest szkołą 3 klasową. Ponownie mieszkanie Kierowniczki zostało zmniejszone przez wynajem drugiego pokoju na salę lekcyjną. Grono wraz ze starszą młodzieżą przygotowywało przedstawienia, a dochód przeznacza na zakup książek do biblioteczki szkolnej. W szkole starano się obchodzić wszystkie ważniejsze święta narodowe uroczyście ( 11 listopada, 3 Maja )

W roku szkolnym 1929/30 w skład Grona Nauczycielskiego wchodzili: nauczycielka p. o. kierownika p. Marja Durbasówna, p. Wanda Kotarbianka i p. Wiktor Walczyński. Grono wraz z młodzieżą przygotowuje przedstawienia jak w poprzednich latach a dochody przeznacza na zakup książek do biblioteki.

W roku 1930 gmina przeprowadziła rozbudowę szkoły tzn. przystawiła nową salę szkolną i mieszkanie dla drugiej nauczycielki a w dniu 12 października odbyło się poświęcenie nowej sali szkolnej i pokoiku dla nauczycielki. W nowej sali nie było ławek szkolnych i nauka w tej sali zaczęła się od 3 stycznia 1931 r. W dniu 27 czerwca po uroczystym nabożeństwie w szkole odbyło się rozdanie świadectw i zakończenie roku szkolnego.

Nauka w roku szkolnym 1931/32 od września do grudnia z powodu redukcji nauczycieli nie odbywała się normalnie. Dopiero od 16 grudnia gdy została zatrudniona trzecia nauczycielka zaczęto luki w nauce wyrównywać. W bieżącym roku szkolnym uroczyście obchodzono uroczystości narodowe, na które gromadziła się także i ludność miejscowa.

Rok szkolnym 1932/1933 rozpoczęto jak zwykle nabożeństwem w tutejszym kościele. Grono Nauczycielskie składa się z trzech nauczycieli, którzy muszą dołożyć wszelkich sił, aby program nauki w danym oddziale został zrealizowany, ponieważ w okresie zimowym dzieci bardzo słabo uczęszczały do szkoły. Przez cały rok szkolny czynna była biblioteka szkolna, z której korzystała duża liczba dzieci głównie z oddziałów starszych. Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się 14 czerwca nabożeństwem i rozdaniem świadectw.

Nauka w roku szkolnym 1933/34 zaczęła się 20 sierpnia i prowadzona była normalnie przez cały rok szkolny z wyjątkiem kilkudniowej przerwy podczas zimy, kiedy to w dnie mroźne lub zawieje śnieżne dzieci do szkoły nie przychodziły z powodu braku odpowiedniej odzieży. W tym roku szkolnym w czasie zimy zostało zorganizowane dożywianie dla dzieci biedniejszych.

W roku szkolnym 1934/35 nie zaszły jakieś ważniejsze zmiany. Grono Nauczycielskie pozostało w tym samym składzie. Tak jak w poprzednim roku szkolnym dzieci uczą się w 5-ciu oddziałach (klasach), akcja dożywiania objęła 80 uczniów, i tak jak każdego roku obchodzone są uroczyście święta narodowe. W dniu 15 czerwca uroczyście zakończono rok szkolny.

Rok szkolny 1935/36 rozpoczął się 3 września jak zwykle uroczyście. Dzieci uczą się w 5-ciu klasach, dla dzieci od klasy II czynna była biblioteka szkolna. Uruchomiony był także „Sklepik szkolny” a dochód przeznaczony na zakup książek do biblioteki szkolnej. Oszczędzały także dzieci, składając grosze na książeczki SKO.

W roku szkolnym 1936/37 praca w szkole była trudniejsza, ponieważ uczy tylko dwóch nauczycieli. W tym roku szkolnym prowadzone było także „kółko dramatyczne” i w ciągu roku przedstawiło dwa przedstawienia. Powołana także zostaje Czytelnia T.P.L. Zakończenie roku szkolnego odbyło się 21 czerwca.

Grono Nauczycielskie w roku szkolnym 1937/38 zostaje powiększone o jedną nauczycielkę i praca odbywa się normalnie. W okresie zimy prowadzona była akcja dożywiania dla biednych dzieci. Dzieci korzystają z biblioteki szkolnej w której pożyczały książki.

W roku szkolnym 1938/39 została utworzona klasa VI. Nauka odbywa się normalnie, uroczyście odchodzono święta narodowe, w okresie zimy prowadzona jest akcja dożywiania, czynna była biblioteka, prowadzono SKO i Sklepik szkolny.

Rok szkolny 1939/40 dla szkoły zaczyna się od remontu budynku szkolnego, który tylko częściowo został wykonany z powodu wybuchu wojny. Dnia 29 sierpnia 1939 r. ogłoszono mobilizację i równocześnie rok szkolny został odroczony do 11 września. Dnia 1 września podano do ogólnej wiadomości, że wojna wybuchła. W dniu 25 września zaczął się rok szkolny, a w dniu 1 października na mocy rozporządzenia szkoła zostaje zamknięta i otwarta dopiero w dniu 16 października 1939 r. Od 1 listopada do 12 listopada i od dnia 20 stycznia do 8 kwietnia 1940 r. szkoła była zamknięta z powodu braku opału.

W roku szkolnym 1940/41 szkoła jest szkołą 4 klasową i Grono Nauczycielskie liczy czterech nauczycieli. W lecie 1940 r. kosztem gminy i miejscowej ludności zostaje wybudowana piwnica.

W roku szkolnym 1941/42 przez kilka miesięcy szkoła była zamknięta. Od 5 stycznia do 16 stycznia 1942 r. z powodu braku opału a następnie od 16 stycznia do 15 maja 1942 r. z powodu epidemii tyfusu plamistego.

Rok szkolny 1942/43 to okres panowania epidemii, gdzie szkoła od 5 października do 31 października 1942 r. i od dnia 11 stycznia do maja 1943 r. była zamknięta. Po zlikwidowaniu epidemii w dniu 3 maja 1943 r. szkoła została otwarta.

W roku szkolnym 1943/44 z dniem 31 sierpnia 1943 r. 4 klasowa szkoła w Przydonicy zostaje przemianowana na 3 klasową. Jeden nauczyciel zostaje przeniesiony do innej szkoły, uczy trzech nauczycieli.

Rok szkolny 1944/45 jest bardzo ważnym dla narodu polskiego. Po ciężkiej okupacji niemieckiej nadszedł dzień 17 stycznia 1945 r. wyzwolenie Nowego Sącza. Pod koniec roku szkolnego w szkole zostaje zatrudniona jeszcze jedna nauczycielka.

W roku szkolnym 1945/46 wrócono do wcześniejszych wydarzeń, które miały miejsce w czasie wakacji. Dnia 12 lipca 1945 r. w Przydonicy odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika w pierwszą rocznicę śmierci Józefa „Grab” Sadłonia, który 12 lipca 1944 r. w bestialski sposób został zamordowany przez gestapo a śmiercią swą ocalił wielu ludzi, zginął jak przystało na Polaka.

Rok szkolny 1946/47 rozpoczął się uroczyście 1 września 1946 r. Grono Nauczycielskie powiększyło się o trzech nauczycieli. Praca nauczycieli była bardzo trudna, dążyli oni do osiągnięcia wyników i dorównania innym szkołom, a było to niemożliwe, bo rodzice niechętnie posyłali dzieci do szkoły.

Rok szkolny 1947/48 brak informacji.

W roku szkolnym 1948/49 praca nauczyciel była bardzo trudna. Ludność tutejsza nie doceniała znaczenia nauki i niechętnie posyłała dzieci do szkoły. Nauczyciele wkładali bardzo dużo pracy, aby odpowiednim uświadamianiem zmienić ten mylny pogląd na szkołę i w końcu roku szkolnego zauważono poprawę. Początkiem miesiąca listopada dokończono przybudowę drewutni na opał szkolny. Dnia 30 maja 1949 r. Inspektor Szkolny przydzielił bezpłatnie 20 ławek 2 – osobowych dzięki czemu umeblowano jedną salę lekcyjną.

Rok szkolny 1949/50 rozpoczęto uroczyście 1 września pod hasłem dnia radości. Dnia 11 września młodzież szkolna brała czynny udział w dożynkach gminnych. Kino objazdowe cztery razy w roku wyświetlało film dla młodzieży. Z końcem roku szkolnego 6-ciu uczniów zdało egzamin wstępny do szkoły średniej.

1950/51 brak informacji.

1951/52 brak informacji.

W roku szkolnym 1952/53 od 1 września 1952 r. Kierownikiem szkoły jest p. Marian Korona a zastępcą p. Józefa Korona. Oprócz tego pracuje trzech nauczycieli. W tym roku szkolnym została całkowicie ogrodzona parcela szkolna sposobem gospodarczym.

Praca w roku szkolnym 1953/54 jest bardzo ciężka, szkoła jest stara i za mała w stosunku do ilości dzieci, dlatego wynajmuje się sale szkolne na wsi. Za upowszechnianie czytelnictwa szkoła dwukrotnie otrzymuje dyplom uznania (22 września 1953 r. i 5 kwietnia 1954 r.) W czasie wakacji pięcioro dzieci, które wykazały najlepsze postępy w nauce wraz z kierownikiem wzięło udział w wycieczce do Krakowa, Nowej Huty i Wieliczki.

W roku szkolnym 1954/55 szkoła tutejsza liczyła 200 uczniów. Początkowo uczyło czterech nauczycieli, dopiero od dnia 7 marca 1955 r. do pracy zgłosił się kolejny nauczyciel. Dnia 25 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Rok szkolny 1955/56 rozpoczęto uroczyście 1 września przy udziale rodziców, 216 uczniów oraz czterech nauczycieli. Od 1 listopada pracuje już pięciu nauczycieli i nauka odbywa się normalnie. Dnia 23 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego.

W roku szkolnym 1956/57 uroczyste rozpoczęcie odbyło się 3 września 1956 r. W czasie wakacji budynek szkolny został odnowiony, pomalowane zostały wszystkie okna i drzwi oraz zrobiono płot. Ogółem w szkole jest 217 uczniów. W szkole działa Szkolne Koło PCK. Dnia 22 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Rok szkolny 1957/58 uroczyście rozpoczął się 2 września 1957 r. Szkoła liczyła 222 uczniów i pięciu nauczycieli. Nauka przebiegała normalnie a uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się 21 czerwca 1958 r.

W roku szkolnym 1958/59 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się 2 września. Szkoła liczyła 241 uczniów i sześciu nauczycieli.

W roku szkolnym 1959/60 uczęszczało do szkoły 248 dzieci na 254 zapisanych. Obowiązki Kierownika szkoły obejmuje p. Kula Tadeusz. W tym roku szkolnym zakupiono pomoce naukowe, w tym najważniejsze to radioodbiornik i rzutnik z 6-cioma kompletami filmów. Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbywało się przy współudziale prawie wszystkich rodziców.

Rok szkolny 1960/61 to okres budowy nowej szkoły. Dzieci uczą się w starej szkole i wynajmowanych salach. W okresie zimy dzieciom dokuczało zimno i ciasnota, ale z dumą i radością patrzyły na rosnące mury nowej szkoły, pomagając wielokrotnie przy budowie.

Rok szkolny 1961/62 jest bardzo ważnym rokiem dla młodzieży szkolnej i całej Przydonicy. Wszyscy przygotowują się do oddania nowej szkoły i czekają na dzień w którym będą mogli się przeprowadzić do nowej szkoły. Po kilku dniach od uroczystości oddania szkoły, która odbyła się 1 maja 1962 r. Grono Nauczycielskie przeprowadziło młodzież szkolną do nowej szkoły.

————————————————————————————-

BUDOWA NOWEJ SZKOŁY

W miesiącu lutym 1950 r. rozpoczęto starania o kupno gruntu pod budowę nowej szkoły.

Dnia 27 stycznia 1957 r. na walnym zebraniu rodziców został wybrany Komitet Budowy Szkoły a Przewodniczącym został p. Ignacy Górczyk. Dnia 19 marca 1957 r. rozpoczęto zwozić materiał na budowę nowej szkoły.

Początkowo szkoła miała stanąć w obrębie działki szkolnej przed budynkiem starej szkoły, nie uzyskano zgody na budowę ze względu na bliskość cmentarza i zabytkowego kościoła.

Miejsce na budowę szkoły wyznaczono za rzeką między Franciszkiem Rośkiem a Ziębą.

W miesiącu wrześniu 1960 r. przystąpiono do wykopywania fundamentów. Po wykopaniu fundamentów budowy nie rozpoczęto z powodu braku betoniarki. Dopiero 17 października przywieziono betoniarkę i prace ruszyły.

W dniu 6 listopada 1960 r. odbyła się uroczystość z okazji wmurowania aktu erekcyjnego pod szkołę 1000-lecia. Do 10 grudnia stają szkielety murów szkoły od fundamentu do pierwszego piętra. Budowa szkoły trwa. Na dzień 10 czerwca 1961 r. było piętro w całości wybudowane, kilka pomieszczeń na parterze i był gotowy dach oraz instalacja elektryczna w całości wykonana. Prace przy budowie szkoły idą opieszale, ale trwają przygotowania do oddania szkoły.

Decyzją KOS Krakowskiego w dniu 21 marca 1962 r. szkoła otrzymała nazwę „ Szkoła Podstawowa im. Janka Krasickiego w Przydonicy”, nazwa ta entuzjastycznie została przyjęta przez młodzież szkolną.

W dniu 30 marca 1962 r. komisja z Nowego Sącza dokonała odbioru technicznego szkoły.

Dnia 1 maja 1962 r. o godz.1300 odbyła się uroczystość oddania szkoły pomnika 100-lecia. Uroczystość rozpoczęła się przemówienia przedstawicieli władz. Po przemówieniach zostały wręczone klucze szkolne Inspektorowi Szkolnemu i młodzież szkolna wręczyła władzom bukiety kwiatów jako wyrazy wdzięczności i radości. Z kolei nastąpiło przecięcie wstęgi i zwiedzanie szkoły przez uczestników uroczystości. Goście i wszyscy uczestnicy uroczystości oglądnęli występy artystyczne przygotowane przez młodzież szkolną.