Zajęcia z j.angielskiego „Junior”

W dniach od 02 maja do 30 czerwca 2007 roku odbyły się zajęcia z języka angielskiego dla uczniów klas II – III szkoły podstawowej, w których uczestniczyło 30 uczniów, podzielonych na dwie 15 osobowe grupy. Całość zajęć odbywała się w wymiarze 25 godzin lekcyjnych w ramach projektu szkolnego pt. „Pogłębiamy wiedzę, poszerzamy horyzonty, stawiamy na Europę” realizowanego w Zespole Szkół Szkole Podstawowej w Przydonicy, a wdrażanego w ramach projektu Gminy Czchów pn. „Moja szkoła otwarta na świat”. Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Uczestnikami zajęć byli uczniowie klas II , III szkoły podstawowej , ponieważ tylko oni z całej szkoły nie mieli do tej pory styczności z językiem angielskim.

Głównym zadaniem zajęć z języka angielskiego było wyrównanie szans między uczniami i przygotowanie ich do dalszej nauki w klasie czwartej. Były to zajęcia w formie zabawy i miały zmotywować uczniów do dalszej nauki języka angielskiego.

W ramach realizowanego zadania uczniowie podczas zajęć wykonywali następujące zadania i ćwiczenia:
– uczyli się powitania i pożegnania
– przedstawiali się, pytali o wiek, imiona
– rozumieli podstawowe polecenia nauczyciela
– znają kolory i liczby do 12
– pytali o ulubiony kolor, numer kolegi z ławki
– pełnym zdaniem podawali swój numer telefonu
– nazywali przedmioty w klasie i przybory szklone
– wymieniali członków rodziny, pytali o ich imiona
– poznali nazwy części ciała i układali proste zdania: „Ja mam jedną głowę”
– poznali nazwy zwierząt i odpowiadali na pytania jakie jest ich ulubione zwierzę
– z wielkim entuzjazmem śpiewali piosenki i pokazywali
– układali klocki z liczbami, prostymi zdaniami
– wypełniali i kolorowali karty pracy
– wycinali, przyklejali, materiały dostarczone przez nauczyciela i
wszystko gromadzili w specjalnych teczkach.

The gallery was not found!