Kółko teatralne „Szpilka”

W miesiącach maju i czerwcu 2007 roku odbyły się zajęcia kółka teatralnego dla uczniów szkoły podstawowej, w których uczestniczyło 22 uczniów. Całość zajęć odbywała się w wymiarze 6 godzin lekcyjnych w miesiącu, w ramach projektu szkolnego pt.„Pogłębiamy wiedzę, poszerzamy horyzonty, stawiamy na Europę” realizowanego w Zespole Szkół Szkole Podstawowej w Przydonicy, a wdrażanego w ramach projektu Gminy Czchów pn. „Moja szkoła otwarta na świat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia odbyły się zgodnie z opracowanym w programie rozwoju szkoły programem. Po krótkiej części organizacyjno – teoretycznej przystąpiliśmy do intensywnej pracy nad przedstawieniem pt. „Jaś i Małgosia”, które zaprezentowaliśmy z okazji Dnia Dziecka przedszkolakom. Dzieci z ogromnym zaangażowaniem uczyły się ról, dobierały muzykę, własnoręcznie przygotowywały kostiumy, rekwizyty i scenografię wykorzystując elementy kirgami. Mali widzowie z wielkim przejęciem śledzili losy baśniowego rodzeństwa, a na koniec zgotowali młodym aktorom gorące brawa. 4 czerwca tę samą sztukę wystawiliśmy dla klas I – III szkoły podstawowej, które równie owacyjnie dziękowały za widowisko.

W czasie wycieczki do Krakowa mogliśmy zobaczyć piękny budynek Teatru Starego, prawdziwe afisze teatralne i sposób ich prezentowania.

The gallery was not found!