NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Koniec roku to czas wręczania dyplomów i wyróżnień. Z roku na rok nagrodzonych przybywa, i to właśnie dlatego uroczyste rozdawanie dyplomów zorganizowane zostało w naszej szkole dzień przed oficjalnym zakończeniem roku szkolnego. Lista uczniów odbierających wyróżnienia, tytułu, dyplomy i nagrody była doprawdy imponująca:

• Pan Dyrektor wręczył karty rowerowe uczniom, którzy kilka dni wcześniej pomyślnie zdali egzamin uprawniający do jazdy. Wręczył też dyplomy sportowcom szkoły, czyli uczniom, którzy godnie reprezentują szkołę na zawodach różnego szczebla.

• Przedstawicielka ZUS w Nowym Sączu rozdała gimnazjalistom nagrody rzeczowe i dyplomy za udział w projekcie Dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne.

• Panie: Anna Majoch i Maria Szarota – koordynatorki Szkolnego Klubu Wolontariatu Serducho ogłosiły wyniki akcji Grosz do grosza, a następnie wręczyły podziękowania wolontariuszom. Osobne podziękowania przysłała Fundacja Sądecka każdemu uczestnikowi akcji charytatywnej Serce – Sercu .

• Uczniowie dowiedzieli się, która klasa ubierała najwięcej zużytych baterii. Wyniki tego konkursu ogłosiła p. Renata Nosal.

• Pani Danuta Szymańska ogłosiła wyniki aż trzech konkursów organizowanych w tym roku szkolnym przez bibliotekę.

• Pani Maria Szarota wyczytała nazwiska zwycięzców w organizowanych przez nią konkursach czytelniczych dla uczniów klasy III SP. Wręczyła im dyplomy i nagrody książkowe.