REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przydonicy ogłasza rekrutację do oddziałów przedszkolnych oraz klasy pierwszej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2023/2024.

Wnioski o przyjęcie dzieci z wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych należy składać w sekretariacie szkoły w terminie
od dnia 28 lutego 2023 r. do 14 marca 2023 r.

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej szkoły www.zsprzydonica.ayz.pl w zakładce DLA UCZNIÓW/ REKRUTACJA lub w sekretariacie szkoły .