„BEZPIECZNIE NA WSI MAMY, NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI UNIKAMY”

Serdecznie zapraszamy  do udziału w  XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „BEZPIECZNIE NA WSI MAMY, NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI UNIKAMY”.

Zadanie konkursowe polega na  wykonaniu  dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw. Praca konkursowa powinna być wykonana przez uczestnika konkursu z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

1) I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej;

2) II grupa – klasy IV – VIII szkoły podstawowej.

Szczegółowe informacje w Regulaminie konkursu.

Prace konkursowe należy oddać do pani Doroty Migacz do 30 marca 2023r.

Przydatne linki

Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami

Stosowanie niebezpiecznych i szkodliwych substancji chemicznych