ŚWIATOWY DZIEŃ WODY – KONKURS PLASTYCZNY 💦

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci szkół podstawowych na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem organizowanym przez Spółkę „Dunajec”. Praca konkursowa polega na wykonaniu plakatu, którego treść ukazuje jedno z haseł przewodnich:

„Dlaczego należy oszczędzać wodę”

„Jak oszczędzać wodę„.

Celem konkursu jest rozwijanie od najmłodszych lat właściwych nawyków w zakresie oszczędzania wody oraz zasad jej racjonalnego wykorzystywania, a także uwrażliwienie uczniów na problem niedoboru wody na naszej planecie Ziemia.

Prace  oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

Kategoria I: uczniowie klas I – III

Kategoria II: uczniowie klas IV-VI

Kategoria III: uczniowie klas VII – VIII

Prace o wymiarach A4 – A1 można wykonać dowolną techniką płaską, z tematyką zgodną z głównymi hasłami konkursu. Na odwrocie pracy należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, nazwa i adres szkoły, klasa.

Szczegółowy regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Prace należy oddać do pani Doroty Migacz do dnia 17 marca 2023 r.