MISTRZOWIE ORTOGRAFII – V GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

10 maja w Szkole Podstawowej w Przydonicy odbył się V Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii”. Konkurs organizują nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, panie: Jolanta Ziółkowska, Maria Szarota i Magdalena Gach. Przedstawiciele z siedmiu szkół naszej gminy przyjechali do nas, by zmierzyć się z dyktandem i testem, który opracowały pani polonistki. Dzieci, oczekując na wyniki, miały okazję obejrzeć program artystyczny. Piosenki przeplatały się z recytacjami, a występ – przygotowany przez nauczycielkę muzyki Dorotę Maciaś – został nagrodzony gromkimi brawami.

Prace zostały ocenione, a wyniki ogłosił Dyrektor Mirosław Szarota, który wręczał dzieciom dyplomy i nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.

Laureaci

kategoria klas pierwszych:

I miejsce: Faustyna Stanek (SP w Siennej)

II miejsce: Zofia Marchacz (SP w Podolu-Górowej)

III miejsce: Marzena Hajduga (SP w Rożnowie)

kategoria klas drugich:

I miejsce: Zofia Sekuła (SP w Rożnowie)

II miejsce: Wojciech Jagódka (SP w Gródku n/D)

III miejsce: Martyna Babiarska (SP w Podolu-Górowej)

kategoria klas trzecich:

I miejsce: Ignacy Berrahal (SP w Jelnej)

II miejsce: Julia Płachta (SP w Siennej)

III miejsce: Milena Cegielska (SP w Podolu-Górowej)

Gratulujemy i zapraszamy na kolejną edycję!