ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY – PODSUMOWANIE

Dzięki wieloletniej współpracy naszej szkoły z firmą „Biosystem – Organizacja Odzysku Opakowań SA” po raz kolejny wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym dla Szkół „ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY”, w ramach którego odbywa się zbiórka zużytych baterii i telefonów. W obecnym roku szkolnym przekazaliśmy do firmy BIOSYSTEM aż 75 kilogramów niebezpiecznych odpadów. Koordynatorem programu jest pani Renata Nosal.

Ogólnopolski Program Edukacyjny dla Szkół Zbieraj Baterie i Telefony:

  • uczy pozbywać się niektórych odpadów niebezpiecznych,
  • informuje o tym, w jaki sposób niektóre odpady niebezpieczne mogą wpływać na środowisko naturalne oraz zdrowie i życie człowieka,
  • prowadzimy selektywną zbiórkę zużytych baterii i telefonów komórkowych na terenie placówek oświatowych w całej Polsce.

R. Nosal