NASZA WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĄ SANITARNĄ W NOWYM SĄCZU

Programy realizowane w roku 2022/2023 w ramach współpracy
z Państwową Inspekcją Sanitarną w Nowym Sączu

Czyste powietrze wokół nas

Program ten realizowany był przez dzieci pięcio – i  sześcioletnie. Przedszkolaki poszerzyły wiedzę na temat skutków palenia papierosów i konieczności przyjmowania asertywnych postaw dotyczących ochrony własnego zdrowia,  w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi. Dzieci kształciły również umiejętność rozpoznawania różnych źródeł dymów przez co zwiększyła się ich wrażliwość na szkodliwość dymu papierosowego.

Nie pal przy mnie proszę

Program profilaktyczny „Nie pal przy mnie proszę” realizowany był przez uczniów klasy drugiej.  Podczas zajęć uczniowie poszerzyli wiedzę w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie, rozwijali umiejętność dbania o zdrowie własne i swoich bliskich oraz kształtowali postawy asertywne. Realizowana tematyka:

– Co to jest zdrowie?

– Od czego zależy nasze zdrowie?

– Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?

– Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?

– Nie pal przy mnie proszę

Bieg po zdrowie

Program zrealizowany był wśród uczniów klasy czwartej na zajęciach wychowawczych. Jego celem jest zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej dzieci i młodzieży. Uczniowie mogli się przekonać o atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. Podnieśli oni również poziom wiedzy i umiejętności na temat zdrowia w kon­tekście szkodliwości palenia papierosów. Zajęcia w ramach programu „Bieg po zdrowie” realizowane były za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, a ich podstawą było stymulowanie kreatywności i aktywności uczniów.

Trzymaj formę

Program zrealizowany został podczas zajęć z wychowawcą w klasie siódmej. Głównym celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Podczas zajęć uczniowie pogłębili wiedzę na temat zbilansowanej diety i wpływu aktywności fizycznej na zdrowie człowieka. Zdobyta wiedza wpłynęła na kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną. Dostarczyła również wiedzę o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich.

Znajdź właściwe rozwiązanie

Treści programu „Znajdź właściwe rozwiązanie” realizowane były na lekcjach wychowawczych w klasie ósmej. Jego głównym celem jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej. Podczas zajęć uczniowie poszerzyli wiedzę w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, zwiększyli świadomość na temat zagrożeń płynących z czynnego i biernego palenia tytoniu, kształtowali umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich, a także kształtowali postawy asertywne związane z funkcjonowaniem w społeczeństwie. Podczas zajęć realizowano następującą tematykę:

– Poznajmy się bliżej.

– Laboratorium ciała.

– Naucz się mówić „NIE”

– Znajdź właściwe rozwiązanie.

– Uwierz w siebie.

R. Nosal