DZIEŃ KRAJOBRAZU

Nasza szkoła w tym roku włączyła się do obchodów „Dnia Krajobrazu”. Dzień Krajobrazu został ustanowiony w 2016 r. z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Święto obchodzone jest 20 października, w rocznicę podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Celem obchodów jest zwrócenie uwagi na znaczenie krajobrazu w naszym życiu oraz wskazanie zależności podejmowanych przez nas decyzji na kształt i wygląd naszego otoczenia.

W tym roku Dzień Krajobrazu obchodzony jest pod hasłem „Doceń lokalność”. Z tej okazji w naszej szkole zostały zorganizowane spacery krajobrazowe, dzięki którym uczniowie lepiej poznali swoje otoczenie. Uczniowie pod opieką nauczycieli udali się w różnej długości trasy po najbliższej okolicy. W czasie spaceru szczególną uwagę zwracali na elementy krajobrazu kulturowego – zabytkowy kościół, przydrożne kapliczki, pomniki przyrody.

Lipy rosnące koło kościoła w Przydonicy są pomnikami przyrody. Dlatego następnym działaniem przewidzianym do realizacji było wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej drzewo w różnych porach roku. W czasie zajęć powstały piękne prace, które można podziwiać na szkolnym korytarzu.

Akcje koordynowały panie: Barbara Stanowicz i Renata Nosal.

Podczas tworzenia dokumentacji realizacji projektu wykorzystany został aparat cyfrowy Canon EOS 2000D pozyskany w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

#LaboratoriaPrzyszłości