PRAWA DZIECKA OCZAMI UCZNIÓW KLAS I-III

Początek listopada to zajęcia warsztatowe z Psychologiem w klasach 1 – 3.
Uczniowie zapoznali się z tematem Praw Dziecka oraz brali aktywny udział w ćwiczeniach związanych z Samooceną.

Dziękujemy za wsparcie Pani Joli, Pani Madzi oraz Pani Marysi.

Koordynator projektu: Arkadiusz Szarota