OGÓLNOPOLSKI STRAŻACKI KONKURS PLASTYCZNY – BRAWA DLA JULII KANTOR

Miło nam poinformować, że w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym edycji 2023/2024 uczennica klasy III Julia Kantor otrzymała wyróżnienie na szczeblu powiatowym,
a jej praca została zakwalifikowana do etapu wojewódzkiego. W naszej szkole udział wzięło 33 uczniów, a ich prace inspirowane były zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej, działalnością straży pożarnych, tradycją oraz propagowaniem właściwych postaw społecznych. W swoich pracach zastosowali najróżniejsze techniki, aby przedstawić własne wyobrażenie udziału straży pożarnych w akcjach ratowniczo – gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom oraz zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy, a Julce gratulujemy.

Koordynatorem projektu była Pani Maria Szarota