PRACA SZUKA CZŁOWIEKA – WARSZTATY W KLASIE 8

Kolejna lekcja w klasie 8, w ramach programu „Szkoła Myślenia Pozytywnego” z udziałem pana Psychologa. Tematem zajęć było planowanie własnego rozwoju oraz budowanie poczucia własnej wartości. Dziękujemy za aktywność, pomysły oraz świadome podejście do wyboru zawodu.