REKRUTACJA ROZPOCZĘTA

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przydonicy ogłasza rekrutację do oddziałów przedszkolnych oraz klasy pierwszej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2024/2025.

Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych przy naszej Szkole składają, tylko deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Rodzice dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie Szkoły, dokonują zgłoszenia dziecka do klasy I.

Pozostałe dzieci biorą udział w rekrutacji.

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej szkoły www.szkola.zsprzydonica.ayz.pl  w zakładce DLA UCZNIÓW/ REKRUTACJA lub w sekretariacie szkoły.