CO MNIE INTERESUJE? – KONKURS PLASTYCZNY

Doradca zawodowy i wychowawcy klas 0-3 naszej szkoły zachęcają do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Co mnie interesuje?”

Celem konkursu jest poznanie siebie, swoich mocnych stron, pasji, a także zaprezentowanie swoich uzdolnień plastycznych.

Prace należy wykonać na papierze formatu A4 lub A3 dowolną techniką oraz przekazać do końca kwietnia wychowawcy. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: klasy „0” i klasy 1-3. W każdej kategorii zostaną wyłonione pierwsze trzy miejsca oraz wyróżnienia.

Zapraszamy wszystkich uczniów klas 0-III! Pokażcie nam, czym się interesujecie!